Hoe optrekkend vocht behandelen?

Hoe optrekkend vocht behandelen?

Optrekkend vocht kan een vernietigende invloed hebben op gebouwen indien het niet op tijd wordt aangepakt.
Ontdek in dit artikel alles over de oorzaken en gevolgen, het behandelen van opstijgend vocht en de producten die Reynchemie aanbiedt om uw muren opnieuw waterdicht te maken.

Wat is opstijgend vocht?

Optrekkend vocht komt vaker voor dan men denkt. Veel woningen hebben last van optrekkend vocht, vaak ook zonder dit te zien. Eigenlijk is het niets anders dan vocht dat dat door materialen zoals steen of beton een weg naar boven vindt, naar hoger gelegen verdiepingen van een woning of bedrijfspand.

Oorzaken van optrekkend vocht

Er zijn 3 meest voorkomende oorzaken die aan de basis van optrekkend vocht liggen:
1) het ontbreken van een spouw in een muur,
2) aanwezigheid van zouten in de muur en
3) vocht dat optrekt vanuit de kelderruimte.

  1. Het ontbreken van een spouw in de muur zorgt ervoor dat vocht van buiten naar binnen kan doorslaan en zorgt ook voor een verminderde isolatiewaarde. Dit komt veelal voor bij de wat oudere woningen, deze bestaan vaak uit massieve muren, zonder de aanwezigheid van een spouw.
  1. De aanwezigheid van hygroscopische zouten in de muur heeft tot gevolg dat de muur continu vocht blijft aantrekken. Deze zouten zijn afkomstig van de bodem, meststoffen, strooizout en trekken vocht aan. Dit kan grondvocht zijn, regen- en sijpelwater maar ook condens van binnenuit.
  1. Een kelder of andere ondergrondse ruimte is door de ligging van natura gevoelig aan vochtproblemen. Het vocht kan hierdoor en op verschillende manieren uw binnendringen: als insijpelend grondwater, sijpelwater na hevige regenval of via condensatie.  

Gevolgen van optrekkend vocht

Optrekkend  vocht leidt tot verschillende problemen. Hierbij denkt men eerst aan (op het eerste zicht) onschuldige zaken zoals een muffe geur en vochtplekken op muren en plafonds. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer nefaste gevolgen zoals loskomend behang, afbladerende verf- en pleisterlagen, loslatende plinten, houtrot en zelfs schimmelvorming. Daarbij komt nog de nefaste invloed op de gezondheid van de bewoners van het gebouw.

Opstijgend vocht behandelen

Er bestaan 4 manieren op opstijgend vocht te behandelen: 1) het waterdicht maken van de kelder via kelderdichting, 2) het plaatsen van een waterkering of drainagesysteem, 3) het installeren van een ventilatiesysteem of 4) het injecteren van de muren met een hydrofuge.

  1. Kelderdichting

Reynchemie heeft reeds tientallen jaren ervaring met kelderdichting met een expertise ter zake én een uitgebreid product gamma. Lees zeker ons artikel “Het belang van een waterdichte kelder” om alles te weten te komen over deze methode van vochtbestrijding!

  1. Plaatsen van een drainagesysteem

Bij een drainagesysteem komt het vocht vanuit de wanden en/of vloer terecht in een speciaal geplaatste noppenfolie, waarna het wordt afgevoerd via een drainagerand die het vocht opvangt en afvoert naar een verzamelput, aangesloten op een afvoerkanaal.  

  1. Plaatsen van een ventilatiesysteem

Niet alleen in de kelder, maar ook in hoger gelegen niveaus zorgt condensvorming voor veel vochtproblemen. Door onvoldoende ventilatie kan vocht geen uitweg vinden en hecht het zich bijgevolg aan de oppervlakken die voorhanden zijn. Door de ruimte goed te ventileren, wordt voortdurend frisse lucht aangevoerd en vochtige lucht afgevoerd en voorkomt zodoende condens.

  1. Muurinjectie

Het injecteren van de muren met een waterafstotend middel biedt een blijvende oplossing voor tal van vochtproblemen. Vrijwel alle oppervlakken kunnen op basis van deze methode worden geïnjecteerd. Muurinjectie is dé oplossing bij uitstek voor plaatselijke vochtplekken en sporadisch doorslaand vocht, alsook voor niet ver gevorderd opstijgend vocht.  

Uitvoeren van muurinjectie

Het uitvoeren van muurinjectie kan gebeuren met zowel solvent gedragen als met water gedragen systemen. Water gedragen injectieproducten zijn verkrijgbaar in vloeibare vorm of in gelvorm. De doeltreffendheid van de producten is afhankelijk van het type actieve stof en van hun formulering (water gedragen, solvent gedragen, crème of gel).  

Reynchemie beschikt over 3 injectieproducten tegen opstijgend vocht: RC Drygel 80, RC 310 ECO en RC 300 W:

RC Drygel 80 is een milieuvriendelijke injectiecrème bestaande uit 80% actieve stof. Door de overgangsfase van gel naar een dampfase, verspreidt het zich optimaal in de geïnjecteerde muur zodat men een waterdichte sperlaag verkrijgt in muren met holtes, barsten en scheuren, maar ook in holle betonblokken en materialen als snelbouwsteen en cellenbeton. Onze injectiecrème is vrij van solventen en stelt geen enkel risico – ook geen geurhinder – voor de gebruiker of bewoner. RC Drygel 80 haalt een “hoogst efficiënt product”-score bij het WTCB.

Na het verwijderen van de plinten, lambriseringen en aangetaste pleisters op de muur kan men overgaan tot injectie. Boor hiervoor horizontale gaten met een diameter van 12 of 14 mm en een tussenafstand van 10 tot 12 cm onder een hoek van 10° à 15°. Breng de injectienaald volledig in tot het einde van het boorgat en trek enkele cm terug. Knijp zacht op de pistoolhendel en vul, terwijl U het pistool geleidelijk terugtrekt, het boorgat volledig met de RC Drygel 80 tot op 1 cm van het muuroppervlak. De boorgaten dienen achteraf gedicht te worden met RC 221.  

Na de injectie met RC Drygel 80, is het aangeraden om de de zoutuitbloeiingen na uitdroging af te borstelen en te behandelen met zoutblokkeermiddelen RC Nitrablock of RC Sulfastop. Om zeker te zijn om een uiterst efficiënt resultaat, wordt de zoutbufferende en licht waterafstotende pleister RC Sanisel op de muur aangebracht. Afwerken kan met afwerkpleister RC Calcoliss 300.

RC 310 ECO is een solventgedragen injectievloeistof waarvan de levensduur van de behandeling in de praktijk onbegrensd is en een definitief en doeltreffend resultaat geeft. RC 310 ECO is geschikt voor zowel dunne als dikke muren en haalt score A+ (hoogst efficiënt) volgens het WTCB.

RC 300 W is een solventvrije injectievloeistof die een definitieve waterdichte ondoordringbare zone vormt die de stijging van vocht op een zeer efficiënte en definitieve wijze stopt. Aanwezig vocht in de muren werkt enkel als bijkomende katalysator. RC 300 W kan toegepast worden in bewoonde ruimten zonder nadelige reukhinder en toxische solventen.

Raadpleeg zeker ons volledige gamma opstijgend vocht en consulteer onze technische brochure rond opstijgend vocht.