Dampopen verfsystemen

Waarom dampopen?

Dampopen bouwen is een oude manier van bouwen waar nu weer aandacht voor is. In ieder bewoond huis wordt vocht geproduceerd. Dit gebeurt door koken, duochen, transpireren, ademen,… Dat vocht verlaat het huis door het ventilatiesysteem en – als dat kan – door de constructie van de muren en het dak heen.

In de meeste huidige bouwmethoden kan dat laatste (vocht dat het huis verlaat door de constructie heen) niet.
Als vocht op een ongecontroleerde manier door de muren of het dak heen gaat, kan in de constructie condensatie optreden met alle gevolgen van dien.

RC Kalei

Is het kalkbindmiddel waar een grotere hardheid vereist en groter drukvermogen. Denk aan schoorstenen, kerken en alles rond het vloerniveau of eronder.
Van alle kalken is deze het meest bestand tegen vorst en is de weerstand het hoogste tegen kristallisatie van zouten.
Verder verzorgt dit bindmiddel de hoogste slijtvastigheid en oppervlaktehardheid van de mortel.
Door zijn eigenschappen maakt dat dit hét bindmiddel is voor restauratie van zware. logge gebouwen en vloeren.

RC Siloxcoat

Is het kalkbindmiddel voor de meeste toepassingen buiten bij normale belasting. Dit is het bindmiddel voor restauratie van metselwerk en voegwerk maar ook stucwerk in het normale woningengamma.